Fert prices

Bullwinkle

Active Member
Paid my bill

Ammonium sulfate -$337/ton
Potash - $327/ton
CaSO4- $226/ton
KSO4 -$695/ton
ESN -$563/ton
13-13-13 bag - $450/ton
 
Back
Top